ECOMAGNESİA 3D

Eco Magnesia günəş batareyası alətin sərgidə nümayişi üçün hazırlanan animasiya. Animasiyanın məqsədi sponsorlara təqdim etmək alətin nəyə bənzədiyini göstərməkdir. Bu animasiyanın ,alət İzmir sərgisində pərdədə yayımlanması lazim idi gedən olubsa bu mövzuda məlumat verərsə sevinərəm :=)