Çalışmalarım - Yazılarım -Təcrübələrinin

PIC18 ilə GLCD Ekranında İkon Çap etmə– SAP1024B/T6963C -MikroC

This post is also available in: Türkçe English Русский

  • Dərsdə daha əvvəl yayımladığım “GLCD EKRAN KİTAPXANASI – (SAP1024B – T6963C)” istifadə edəlməkdədir.
  • Dizayn etdiyiniz ya da internetdə tapdığınız her hansı bir şəkli necə glcd də istifadə edə biləcəyinizi görəcəksiniz.;)
  •   Hədəf , GLCD də menü dizayn edərkən istifadə edəcəyimiz ikonların birbirindən asılı olmayaraq qarşılıqlı əlaqəyə girməsini təmin etmək,yəni bir ikon dəyişdiyində digər ikonları yeniləmək yaxud təşkil etmək məcburiyyətində qalmıyacaqsınız.;)
  • Bizə vaxt və fayl sahəsi tərəfindən böyük rahatlığ təmin edəcəkdir.

Kodlar

Program Kodları
#include "dizi.c"
char SAPTRIS at trisd;//data portları
char SAPDATA_giris at portd;
char SAPDATA_cikis at latd;
sbit SAP1024_RD at RC1_bit ; //GLCD RD UCU BAĞLANTI PİNİ
sbit SAP1024_CE at rc2_bit ; //GLCD CE UCU BAĞLANTI PİNİ
sbit SAP1024_CD at Rc3_bit ; //GLCD C/D UCU BAĞLANTI PİNİ
sbit SAP1024_RST at Rc4_bit ; //GLCD RST UCU BAĞLANTI PİNİ
sbit SAP1024_FS at Rc5_bit ; //GLCD FS UCU BAĞLANTI PİNİ
sbit SAP1024_WR at RC0_bit ; //GLCD wr UCU BAĞLANTI PİNİ

sbit SAP1024_RD_Direction at TRISC1_bit; //GLCD RD UCU BAĞLANTI PİNİ
sbit SAP1024_CE_Direction at TRISC2_bit; //GLCD CE UCU BAĞLANTI PİNİ
sbit SAP1024_CD_Direction at TRISC3_bit; //GLCD C/D UCU BAĞLANTI PİNİ
sbit SAP1024_RST_Direction at TRISC4_bit; //GLCD RST UCU BAĞLANTI PİNİ
sbit SAP1024_FS_Direction at TRISC5_bit; //GLCD FS UCU BAĞLANTI PİNİ
sbit SAP1024_WR_Direction at TRISC0_bit; //GLCD FS UCU BAĞLANTI PİNİ

void main
{
cmcon|=7;
SAP1024_INIT(240,128,8);
SAP1024_LCD_SIMGE_BAS(100,0,dizi,85,85,0);
SAP1024_LCD_SIMGE_BAS(0,0,dizi,85,85,0);
delay_ms(1000);
SAP1024_LCD_SIMGE_BAS(0,0,dizi,85,85,1);
}

 

Resim Kodları
const unsigned char dizi [] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFC, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xF8, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00,
0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00,
0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00,
0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFC, 0x00,
0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFC, 0x00,
0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00,
0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00,
0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00,
0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80,
0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80,
0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80,
0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80,
0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80,
0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0,
0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0,
0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xC0,
0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xC0,
0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xC0,
0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xC0,
0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xC0,
0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xC0,
0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0x80,
0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0x80,
0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0x80,
0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0x80,
0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0x80,
0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0x00,
0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0x00,
0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0x00,
0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0xDF, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x7F, 0x3F, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x3E, 0x3F, 0xFC, 0x00,
0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x3C, 0x7F, 0xFC, 0x00,
0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xF8, 0x00,
0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xF0, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xF0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xE0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xC0, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0x8F, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00,
0x18, 0x00, 0x01, 0x00, 0x1A, 0x00, 0x04, 0x00, 0x28, 0x00,
0x02, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4A, 0x02, 0x00, 0x00,
0x5F, 0x02, 0x00, 0x00, 0x7B, 0x03, 0x03, 0x00, 0x97, 0x05,
0x09, 0x00, 0xAF, 0x0E, 0x0F, 0x00, 0xC1, 0x17, 0x16, 0x00,
0xD5, 0x25, 0x29,
};

Əhəmiyyətli Qeydlər

  • Kitapxana SAP1024B və T6963C inteqrasiyasi istifadə edən GLCD lər üçün yazıldığından digər sürücü inteqrasiyası yerləşən GLCD lərdə işləmiyəcəkdir.
  • LCD Assistant programında mütləq “horizontal” seçilməlidir. Çünkü yuxarıda adı keçən sürücü integrasiyaları üfuqi darama edər.
  • Yaradılan sıra adı ilə  “SAP1024_LCD_SIMGE_BAS” funksiyasında ki sıra adı mütləq eyni olmalıdır.
  • İstifadə olunacaq şəkillər mütləq 1bit ə çevirilməlidir.Çünkü istifadə edəcəyiniz GLCD lər 1 bitlikdir yəni qara ya da ağ rəng alabilərlər.
  • Şəkillərin ölçüləri əvvəlcədən təşkil edilməlidir. Əgər MikroC içindən düzəltmə edərsəniz görüntü səhv çıxacaqdır.

Lazımlı Fayllar
soru-cevap

About ERCAN KOÇLAR

Çalışmalarım uşaqkən başladı odikolonlu kağızları yandırmaq, dərmanları bir-birinə qatmaq kimi dəyişik dənəylərim var idi. Lise 1 . sinifə gəldim. Kimya kitabında elektroliz ilə suyun hidrogen və oksigenə ayrıldığı və hidrogenin yandığını yazırdı, o zamanlarda ağlım almırdı sudan necə yanan bir şeyin çıxacağını,....Devamını okumak için tıklayınız ;)